Els residents tenen una millor percepció i valoren més bé les diferents institucions del país que els mateixos andorrans. Així ho posa de manifest la darrera enquesta d’opinió política del Centre de Recerca Sociològica (CRES), en què els nacionals suspenen els partits polítics, els sindicats i, fins i tot, la figura dels coprínceps, i els residents puntuen únicament per sota de l’aprovat les organitzacions sindicals.
Així, interpel·lats sobre el grau de confiança que els mereixen les diferents institucions, en una escala del zero al deu, els andorrans valoren amb un 4,6 el conjunt de les formacions polítiques; amb un 4,4, els sindicats; i amb un 4,2, la nota més baixa des de l’any 2013, els coprínceps, institució que, per contra, els no andorrans, que atorguen un 5,2 als partits polítics, puntuen amb un aprovat justet (5). De fet, aquesta nota és la més baixa que els residents atorguen als coprínceps des de l’any 2014.
En el cas dels sindicats, uns i altres mantenen el suspens que ja es posava de manifest en l’enquesta del 2016, si bé en aquesta ocasió la nota és més alta, i passa de 4,1 a 4,4 en el cas dels nacionals, i del 4 al 4,9 en el dels enquestats no andorrans. Pel que fa a les formacions polítiques, també milloren nota en la darrera enquesta, i passen del 4,2 de l’any passat al 4,4 d’enguany, si es demana a nacionals, i del 4,9 al 5,25 quan es pregunta als residents.
Quant a la resta d’institucions, Consell General, Govern, comuns i justícia, aproven totes, si bé els no nacionals tornen a ser els que els atorguen una puntuació més alta i els mostren, per tant, una major confiança. Així, el Consell General rep un 5,9 de mitjana entre els andorrans, mentre que els residents li posen un 6,3, la mateixa puntuació amb què valoren el Govern que, en el cas dels andorrans, rep únicament un 5,4.
Quant a les administracions parroquials, i com en enquestes precedents, són les que reben les valoracions més altes, un 5,8 per part dels andorrans i un 6,5 per part dels residents.
Finalment, en el cas de la justícia, uns i altres li mantenen el nivell de confiança manifestat en l’enquesta del 2017, tot i que els andorrans li apugen lleugerament la nota i passen d’un 5,4 a un 5,5. Pel que fa als residents continuen, valorant la Justícia amb un 6,1.