Desenvolupar els reglaments pendents més la reforma de la Llei de funció pública o la reforma d’aquesta i una llei nova per a cada cos. Aquest és el camí que hauria d’haver seguit l’executiu en lloc d’haver entrar a tràmit parlamentari els projectes de llei de modificació de la Llei qualificada del cos de policia i de la Llei del cos penitenciari, així com el projecte de llei del cos de prevenció i extinció d’incendis i sal­vaments. 
Si més no així ho creu el grup parlamentari liberal, que considera que una vegada més l’executiu ha començat la casa per la teulada amb la nova regulació d’aquests tres cossos especials. I aquest és un dels motius pels quals des del grup liberal s’ha esmenat a la totalitat els tres projectes de llei.
Així ho van explicar ahir el president suplent del grup, Jordi Gallardo, i la consellera general Judith Pallarés, que van admetre que la voluntat inicial era esmenar parcialment els textos, aspecte que “es farà igualment”, però que es va optar finalment per l’esmena a la totalitat després d’haver pogut constatar amb els representants sindicals dels tres cossos especials concernits el rebuig d’uns projectes de llei “conceptuats bàsicament per retallar”, de manera que “els nous efectius que entrin ja ho faran amb unes noves condicions de contractació”, i que preveuen “un enduriment del règim sancionador”.
En aquest sentit, Gallardo, que va assegurar que des de Liberals d’Andorra “no s’està en contra de l’estalvi en despeses de contractació”, va demanar que aquesta racionalització sigui a tot arreu i va incidir que “quan parlem de qüestions de seguretat, com és el cas, ens preocupa”. I va advertir que les diferències salarials que es crearan per la realització d’una mateixa feina poden generar problemes en un futur, com que hi hagi una desmotivació entre les noves promocions. Així mateix, Gallardo va lamentar que els textos no abordin “necessitats organitzatives”, com el fet de “fixar una jornada laboral”.
Per la seva part, Pallarés, que va destacar que algunes qüestions dels textos no s’adiuen amb les disposicions de la Llei de funció pública vigent, va mostrar especial preocupació pel projecte de llei de modificació de la Llei del cos penitenciari, ja que el nou text atribueix més funcions al cos, com el trasllat de presos o la gestió de les visites íntimes, però no s’acompanya de més formació. En aquest sentit, la parlamentària liberal va demanar-se  com podran actuar els agents del cos penitenciari tenint en compte que es preveu que la llei entri en vigor l’endemà de la publicació però a la vegada dóna un any de marge perquè s’elaborin els reglaments corresponents.
Des del grup liberal es va criticar també “la capacitat que es dóna a les direccions de prendre decisions amb certa arbitrarietat”, així com que se suprimeixi el dret de vaga, “en lloc de regular-lo ja que es tracta d’un dret fonamental reconegut a la Constitució”, segons va recordar Pallarés, o que no es permeti als efectius d’aquests cossos participar en partits polítics, per exemple, un fet que va qualificar d’“atemptat contra la seva llibertat”.

Tot igual amb la moció
D’altra banda, Gallardo va destacar que la possibilitat de presentar una moció de censura a l’executiu segueix oberta i la va condicionar a l’evolució dels temes que marquen l’agenda política. Així mateix, el president suplent del grup va negar que la qüestió de la moció hagués afectat la relació entre el grup i l’executiva de la formació.