Després d’haver-ho anunciat fa tres setmanes, el consell de ministres ha aprovat finalment avui el projecte de llei de modificació de la Llei qualificada d’Educació i de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà per prohibir els símbols religiosos ostentosos, un text  que per la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, “no veta la llibertat religiosa”, sinó que “en redueix la seva manifestació”.

En aquest sentit, Vilarrubla, que interpel·lada sobre l’adequació del text a la Carta Magna ha insistit que “no vetem la creença, sinó la manifestació d’aquesta creença”, ha defensat que la configuració del sistema educatiu andorrà ha de vetllar perquè la formació de les noves generacions s’emmarqui en un context plural, en què la diversitat sigui considerada un element enriquidor i on es vetlli per la imparcialitat, on tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats i en igualtat de condicions, especialment entre homes i dones.

Vilarrubla, que ha insistit que des del Govern es considera “important regular l’ús dels símbols religiosos per garantir la convivència a les escoles”, ha recordat que la modificació consta únicament de dos articles i de sis disposicions finals i ha remarcat que el projecte de llei preveu únicament la prohibició d’aquest tipus de signes i símbols només en el cas que la seva exhibició sigui ostentosa, una mesura “adequada i proporcionada amb la finalitat que persegueix” i que no intercedeix en la llibertat religiosa de cadascú.

Amb la modificació s’estableix també que l’ús ostensible de signes i símbols religiosos durant l’horari escolar, les activitats lectives i les activitats complementàries per part dels docents i col·laboradors educatius es considerarà una falta molt greu, si bé la ministra ha destacat que s’aposta pel diàleg i que no s’incoarà l’expedient corresponent d’entrada, sinó únicament en el cas que la persona persisteixi en l’ús ostentós dels símbols dies després de ser advertida. 

En el cas que sigui algun alumne qui no atengui la prohibició, des de la direcció del centre s’haurà de mantenir també un diàleg amb aquest i els seus tutors abans d’obrir cap procediment disciplinari.

Alternativa a la religió
Finalment, i d’acord amb les formacions parlamentàries de l’oposició amb qui s’ha buscat el màxim consens en aquest text, Vilarrubla ha explicat que amb la modificació s’afegeix un nou article a la llei per tal que els alumnes que no escullin l’ensenyament de religió puguin escollir una assignatura alternativa de caràcter més “filosofia de l’ètica, dels valors i de la història de la democràcia”.

Precisament, en relació amb la nova assignatura, la titular d’Educació i Ensenyament Superior, ha detallat que en una de les disposicions finals del text, concretament la relativa a l’entrada en vigor del mateix, s’estableix que aquesta alternativa a la religió no s’oferirà fins a un termini màxim de 18 mesos des de l’entrada en vigor del text, període en què s’haurà de definir i estructurar l’assignatura.

D’altra banda, i interpel·lada en relació amb els dos infants de l’anomenat cas del vel, origen del canvi del reglament de l’Escola Andorrana per prohibir els símbols religiosos i de retruc de la modificació de la Llei qualificada d’Educació, i si la solució per garantir la seva escolarització passaria perquè segueixin la formació escolar en línia des de casa, la ministra no s'ha volgut pronunciar i s'ha limitat a recordar que “parlarem de tot el que sigui genèric i que pugui afectar qualsevol alumne, però no de casos concrets”.