El conseller general del Partit Socialdemòcrata Pere López ha denunciat els “retards” i “l’incompliment” dels compromisos en matèria de política social per part del Govern. Aquesta situació afecta diferents àmbits, com ara l’elaboració de la cartera de serveis o la gestió dels ajuts a l’habitatge. Per això va presentar una pregunta, a què l’executiu haurà de respondre de forma oral al Consell General, en què demana els motius pels quals el gabinet d’Antoni Martí acumula endarreriments continus en matèries tan sensibles, que, alerta, estan generant molts problemes. En l’escrit tramitat a Sindicatura, López posa en relleu diversos fets que, al seu entendre, evidencien la manca de compromís de DA amb la política social. En primer lloc recorda que, “malgrat haver-ho anunciat en reiterades ocasions, la cartera de serveis socials i sociosanitaris continua sense estar aprovada, publicada al (...) BOPA i, per tant, en vigor”. També posa en relleu que “encara no s’ha publicat (...) el reglament que ha de determinar l’abast i la determinació de la valoració dels elements que han de definir el barem de valoració patrimonial”, canvis que es van impulsar en un pressupost que “ja fa gairebé dos mesos que està en vigor”. Un tercer argument són els “continuats retards tant en la publicació dels reglaments que regulen els ajuts a l’habitatge i la seva concessió com (...) en els seus pagaments en casos especialment sensibles”. Per tot això, López demana “per què el Govern no compleix amb els seus compromisos (i també obligacions) en matèria social”. López va destacar que “hi ha una sèrie d’incompliments i retards per part del Govern en diferents matèries socials” que “deixen en una certa inseguretat jurídica alguna de les prestacions i dels compromisos que DA s’havia compromès a tirar endavant”.