En la seva intervenció en el debat d’orientació política, el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha demanat una “norma dura” contra aquells que cometen delictes greus que prevegi la seva expulsió del Principat. “Ja som prou i no tenim perquè tenir aquestes persones entre nosaltres”, ha manifestat valorant que “ni tan sols hem de finançar la seva estada a la presó”. “Els que no respecten els nostres valors, no tenen cabuda entre nosaltres”, ha sentenciat.

I també ha demanat “castigar amb el pes més dur de la llei” aquells qui s’aprofitin de la intel·ligència artificial per distorsionar la realitat o fer falsificacions, i sobretot “quan es fa servir per atacar i fer mal els més vulnerables”. En aquesta línia, Naudi ha demanat “parar d’arrel l’ús més deplorable i fastigós de la Intel·ligència Artificial.

Lligat a la digitalització, el president de Ciutadans Compromesos ha demanat fer una “relectura” per veure com es pot millorar el procés.

D’altra banda, ha anunciat una proposta d’acord per acompanyar el sector primari en la seva diversificació, on considera que la regulació del cultiu del cànnabis per a usos terapèutics pot portar “beneficis”. De la mateixa manera, ha proposat fer una “anàlisi profunda” de la viabilitat d’establir diferents tipus d’IGI per a marques de luxe que faciliti la seva arribada al país i contribueixin també a augmentar la qualitat del turisme que ens visiti. En aquest punt, Naudi ha reclamat una anàlisi per veure com s’ha d’enfocar la transició cap a un model més sostenible, “que beneficiï el conjunt de la societat i en particular rellanci el sector comercial”.

En un altre ordre de coses, el president de Ciutadans Compromesos ha proposat realitzar una prova pilot perquè els alumnes de més edat “puguin participar, rebre i estar involucrats en els valors del sacrifici, l’esforç i el treball”. Per aquesta, els alumnes farien estades en empreses uns dies a l’any, com ja fa el sistema francès, que els permetria veure “com és el teixit empresarial i sabrien què vol dir aixecar-se per anar a treballar i s’impregnarien de l’esperit d’emprenedoria”.