L’associació Obrim-los, Obrim-les ha plantejat set preguntes a les candidatures nacionals que es presenten a les eleccions generals del 7 d’abril amb relació a les persones refugiades. Així, els demanen si pensen renovar o prorrogar la Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries per a l’acollida de refugiats, ja que aquesta té vigència fins al pròxim mes de setembre. També els interpel·len sobre com tenen previst regular el dret d’asil, tenint en compte que la Llei de protecció temporal i transitòria estableix que en dos anys s’ha d’aprovar la d’asil. 

A més, els pregunten si compliran amb la quota de 20 refugiats que han d’arribar a través del corredor humanitari de Sant Egidi. En aquest sentit, els qüestionen sobre si pensen mantenir, ampliar o reduir l’acord amb la comunitat de Sant Egidi. Igualment volen saber si estudien altres mecanismes per establir vies segures d’arribada a Europa i al Principat diferents dels corredors humanitaris. Els pregunten si preveuen incloure peticions relacionades amb el control de la migració o de la seva gestió en l’acord d’associació. Finalment, si introduiran canvis en el programa d’acollida de refugiats a partir de l’experiència i de l’arribada de més persones.