El ministeri de Salut ha detectat fins avui un total de 51 casos de Covid persistent. La xifra suposa un increment respecte als 35 que es van comptabilitzar un any enrere després de la macroenquesta llançada pel Govern l’octubre del 2021. Segons explica el director assistencial del SAAS, Marcos Gutiérrez, de moment no es pot detallar si l’afecció es dona més en homes o en dones ni tampoc en quines franges d’edat perquè són elements que “no hem estudiat”. A diferència d’un any enrere, Gutiérrez ara sí que explica alguns dels símptomes més habituals dels pacients diagnosticats. “No tenim una representació de quina és la clínica majoritària, però s’ha vist que la patologia correspon, sobretot, a un caràcter respiratori”. Així, hi ha pacients amb fatiga persistent, tos persistent, dolors continuats a nivell muscular o d’articulacions, dolors inespecífics generalitzats; també hi ha qui mostra una clínica digestiva que es tradueix en dolors abdominals o quadres diarreics que no s’expliquen per una altra causa. A banda, és clar, de tots aquells que van perdre l’olfacte o el gust en el moment de patir el virus i no l’han recuperat.

El director assistencial del SAAS indica que l’afectació al país de la Covid persistent està per sota d’un 10% del total de persones que han passat el virus, una xifra inferior a la registrada als països veïns, que situen la prevalença al voltant d’un 10%. Ara bé, Gutiérrez assenyala que “hauríem de comprovar per què estem per sota”, si és perquè no es registren els pacients o perquè realment no hi són. 

Després de la primera enquesta llançada pel Govern, actualment es mantenen les enquestes a través de l’aplicació de Salut i si es detecta alguna problemàtica passats els tres mesos des de la infecció, perquè durant els tres primers mesos es considera que la clínica correspon a la infecció aguda, el seguiment el fa el metge referent. L’abordatge es fa seguint la guia de pràctica clínica que es va crear entre el ministeri, el SAAS i el Col·legi de Metges, també, per poder diagnosticar els casos de Covid persistent. D’altra banda, en cas que es detecti necessitat de visitar l’especialista, es fa la derivació com amb qualsevol altra patologia. Tot i així, el doctor explica que la gran majoria de casos fan tractament i seguiment a través del SAAS.

Diagnòstic
Gutiérrez admet que tres anys després de l’aparició del virus, la Covid persistent és una patologia “de difícil detecció i diagnòstic”. Explica que no existeixen unes proves o uns marcadors que indiquin clarament que es pateix la patologia, sinó que cal anar descartant altres malalties, fet que complica el diagnòstic. Tampoc es disposa de molta informació de la malaltia i per tant, per als pacients amb Covid persistent no tenen massa res en què agafar-se a l’hora de pensar en el futur: si els símptomes remetran o no, o si podran tornar a fer la vida normal que tenien abans en aquells casos amb més afectació.

Preguntat sobre la possibilitat de crear una unitat específica per tractar els malalts de Covid persistent, el director assistencial del SAAS afirma que “ara no és la prioritat”. Es tracta d’una proposta que es va avaluar quan van començar a aparèixer casos i es va considerar que “si hi havia un increment de casos i una infecció substancial, podria arribar el moment de fer l’abordatge des d’aquesta unitat”, però de moment “no s’ha decidit res, està en estudi”.

Cal tenir present que la majoria de casos de Covid persistent s’han donat en pacients que van infectar-se durant les primeres onades, abans de la vacunació, ja que un cop es va començar la immunització de la població, es va aconseguir frenar l’expansió del virus i actualment, els contagis són mínims i pràcticament no es detecten nous casos de Covid persistent. “Però la unitat està sobre la taula i si arriba el moment es podria plantejar tenir-la”, insisteix Gutiérrez. El cert és, però, que per ara es considera que no hi ha una necessitat a nivell assistencial hospitalari i a més, la comissió de seguiment es troba també en un moment de canvis. Des del Govern es va indicar que ara el grup de treball “s’està redefinint” tant pel que fa als objectius que es marquen, com a l’estructura del grup. Igualment, caldrà veure, un cop passades les eleccions i configurat el nou Govern, quin impuls se li vol donar a la qüestió.