Els veterinaris van alertar recentment que els darrers mesos estaven registrant un increment dels propietaris que donaven de baixa els seus gossos del Registre d’Animals de Companyia (RAC). Les dades facilitades pel Govern així ho confirmen. Durant els tres primers mesos d’aquest any s’han produït 614 baixes en el nombre de gossos censats actius que figuraven inscrits al RAC. En el mateix període de l’any passat, el nombre de baixes va ser només de 54 animals. Això suposa un augment del 1.037%.

Tal com informa el departament d’Agricultura, aquestes 614 baixes van ser cursades principalment a petició dels propietaris, prèvia presentació de la sol·licitud i documentació corresponent. El motiu principal per eliminar el gos del cens va ser el trasllat a fora d’Andorra (una de les dues possibilitats per fer-ho juntament a la mort de l’animal) i el 90% corresponien a gossos de caçadors. Per donar un gos de baixa cal presentar una declaració jurada del propietari (per tant, donar una informació no veraç suposaria un delicte penal per falsificació documental). Paral·lelament, s’han dut a terme desplaçaments físics dels inspectors d’Agricultura als nuclis zoològics per comprovar que els animals ja no hi són.

El director d’Agricultura, Josep Casals, va atribuir aquest nombre més elevat de baixes a l’anunci de l’aplicació d’una taxa de tinença de gossos i no pas al projecte del cens caní per ADN. En aquest sentit va remarcar que el nou impost, en ser una mesura que “rasca la butxaca”, ha fet que molts ciutadans que tenien un gos actuessin de forma proactiva i regularitzessin la situació de l’animal. Casals també sosté que una mostra més que no existeix vinculació entre les baixes registrades des del gener amb el projecte del cens caní per ADN és que el nombre d’altes es manté. Així doncs, durant el primer trimestre del 2021 es van donar d’alta 121 gossos. Durant el mateix període de l’any passat es van produir 123 altes al RAC corresponents a noves inscripcions d’animals de l’espècie canina. Aquestes dades indiquen que durant el primer trimestre del 2021 hi va haver tan sols un 1,62% d’altes menys que un any enrere. “Es manté el ritme d’altes de cada any”, va remarcar el director d’Agricultura, que va insistir que si algú actua amb picaresca a l’hora de donar de baixa del cens el seu gos per estalviar la despesa que suposa el genotipatge “és una minoria molt minoritària de la ciutadania”. “La majoria vol viure tranquil·la i complir amb la normativa”, va observar.

A banda de les 614 baixes sol·licitades pels propietaris durant el primer trimestre de l’any, a finals del mes de gener del 2021, el departament d’Agricultura va dur a terme de forma proactiva una depuració del nombre de gossos que figuraven inscrits com a animals vius al RAC, eliminant tots aquells animals que tenien 20 o més anys d’edat i que, per tant, ja estaven morts. Aquest procediment es pot fer ara gràcies a l’actualització de l’eina. Això va permetre eliminar del registre  2.847 gossos. Casals va desvincular aquest elevat volum de baixes el mes de gener de la carta que el Comú d’Andorra la Vella va adreçar als propietaris informant-los de les noves mesures relatives a la tinença de gossos.

Tot plegat ha fet que el nombre de gossos inscrits al RAC hagi passat de 14.492 animals el 31 de desembre del 2020 a 11.152 animals el 30 de març del 2021, el que suposa una reducció dels animals censats del 23%. Fonts properes als veterinaris, però, veuen una relació directa entre aquesta neteja i el projecte del cens caní per ADN.

Per poder inscriure els animals al Registre d’Animals de Companyia és obligatori presentar el passaport oficial d’identificació dels animals. Per tant, el 100% dels animals que figuren inscrits al registre estan degudament identificats per mitjà del xip (en el qual figura el codi d’identificació individual) i el passaport oficial que li han estat atribuïts pel seu veterinari tractant.