Andorra Telecom ha acordat una modificació de les tarifes de la telefonia mòbil de prepagament, tarifes que entraran en vigor aquest mateix dissabte, segons recull l'avís publicat avui al Butelletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). L'actualització a l'alça de les tarifes ve acompanyat d'un increment de dades i minuts a les dues opcions disponibles en aquesta modalitat.

D’aquesta manera, la Tarifa S que fins ara tenia 1GB i 20 minuts de trucades per euros al mes, passa a tenir 3GB i 40 minuts per deu euros mensuals. Per la seva banda, la Tarifa M que tenia 3GB i 60 minuts per dinou euros passa a tenir 12GB i 100 minuts per vint euros al mes.

Pel que fa als serveis complementaris, l’operadora millora la gestió de la connectivitat tant a Andorra com en roaming. Així, el servei de dades extra, que es podrà adquirir en cas d’exhaurir les dades incloses en la tarifa i que fins ara només estava disponible per a clients de telefonia mòbil de contracte, s’habilitarà també per a clients de prepagament.

Així mateix, el servei de roaming diari de dades per a targetes de prepagament s’actualitzarà amb les mateixes característiques que el que tenen disponible els clients de contracte, passant de 300MB per 2 euros a 1GB per 3 euros.

D'altra banda, la companyia, que compta amb prop de 31.000 targetes de prepagament que es podran beneficiar d’aquestes millores, ha modificat també les tarifes de les comunicacions en itinerància del servei de telefonia mòbil de contracte, tal com consta en un segon edicte recollit al BOPA, que fixa l'entrada en vigor d'aquestes també per aquest dissabte.

Concretament, en aquest cas, els canvis afecten la navegació per internet en itinerància, on es manté el preu de 0.02 euros per MB consumit i es crea una nova tarifa de 0,06 euros per MB per aquells països de la zona dos amb dades disponibles. A la vegada es manté la tarifa de 10,45 euros per MB per aquells països de la zona dos amb dades restringides i per als països de la zona tres.