Els alumnes del sistema andorrà de primera ensenyança han millorat els resultats en matemàtiques en la darrera avaluació del rendiment feta des del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, mentre que els de segona ensenyança han empitjorat fins a suspendre. Si en l’avaluació feta el curs 2020/2021 els més petits treien un 6,93, el curs 2022/2023 pujaven al 7,31, i en canvi els grans passaven del 5,19 al 4,88 de mitjana. Així ho han presentat el ministre Ladislau Baró i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, davant la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

Aquestes tendències diferenciades es podrien explicar pel procés de formació que han seguit els professors per adquirir noves eines per a l’ensenyança de matemàtiques que es va començar pels de primària i que s’ha continuat amb els de secundària. Una explicació que es podrà confirmar en la pròxima avaluació, ja que tot el professorat de matemàtiques haurà completat la formació, segons ha detallat Bardina. 

Pel que fa als coneixements lingüístics, l’avaluació de rendiment dels alumnes que realitza el ministeri cada dos anys mostra com en català a primera ensenyança treuen un 6,79 en comprensió lectora (un 7,43 en l’anterior avaluació) i un 5,57 (5,53 el curs 2020/2022) en expressió escrita, mentre que l’alumnat de segona ensenyança obté un 7,15 en comprensió (8,16 dos cursos enrere) i un 5,35 en expressió (5,09 en l’anterior avaluació). Els resultats en relació amb els coneixements de francès són similars. A primera ensenyança obtenen el curs 2022/2023 un 7,17 en comprensió lectora (un 7,37 en l’anterior avaluació) i un 5,30 en expressió escrita (6,09 dos cursos enrere, uns resultats que a segona ensenyança baixen al 6,49 en comprensió (6,87 el curs 2020/2022) i un 4,09 en expressió escrita (5,04 en l’anterior avaluació).


PISA for Schools
Els resultats de PISA for Schools, organització que depèn de l’OCDE, segueixen una tendència similar. El 2022 es va fer una segona avaluació, després que el 2018 es fes la primera, que ha de servir de control. Per aquest sistema s’avaluen les competències en lectura, matemàtiques i ciències, i s’emmarquen en el context socioeconòmic i cultural de l’alumnat, i els resultats són comparables a escala internacional. Dit això, en aquesta darrera avaluació els centres de l’Escola Andorra de  segona ensenyança se situen en un interval de resultats d’entre 431 i 504 en lectura, amb una mitjana de 467 i de 473 en l’avaluació inicial (la mitjana de l’OCDE és de 476 i el 2018 de 487).  En matemàtiques s’han situat entre 417 i 474, amb una mitjana de 450 i 457 en l’anterior avaluació (a l’OCDE és de 472 i 489 el 2018). Per acabar, els resultats en ciències se situen entre 426 i 490, amb una mitjana de 459 i de 483 en l’avaluació de control (a l’OCDE se situa a 484 i el 2018 va ser de 489).

Aquest informe també posa en relleu que només entre un 34% i un 58% de l’alumnat (un 43% de mitjana) a casa parla amb l’idioma en què s’ha fet la prova, un percentatge molt per sota de la mitjana de la Unió Europea, en què el 83% fa servir a casa el mateix amb què es fa la prova. Aquest fet, segons els responsables d’Educació i Universitats, s’ha de tenir en compte a l’hora d’analitzar els resultats i comporta que “l’escola ha de fer un esforç molt important”. 

Pel que fa a l’índex socioeconòmic i cultural, que relaciona el context de l’alumne amb  els resultats, a les escoles andorranes de segona ensenyança se situa entre el -0,23 i el 0,45, i la mitjana és de 0,10, quan a la Unió Europea és de -0,03. I quan es comparen els resultats d’aquests tres i en un context de la UE, Baró fa una “valoració positiva”, i destaca el “rendiment homogeni” que mostren els tres centres, fet que permet confirmar el “caràcter sistèmic”. 

Els responsables d’Educació i Universitats han defensat que els resultats d’aquestes avaluacions es presenten ara (el 4 de juliol es farà una presentació als equips docents) perquè que s’ha acabat la transició de model que implicava el Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea), però això no vol dir que no s’hagin fet avaluacions amb anterioritat ni que no s’hagin implementat millores fins ara. En aquest punt, Baró ha destacat el “consens” entre els experts al tomb de l’ensenyament per competències, que malgrat que calgui introduir alguns canvis, s’ha demostrat “solvent”. Així mateix, han anunciat que de cara al curs vinent s’ampliarà l’àmbit de les avaluacions que toca fer i també s’examinarà el nivell d’anglès.


En marxa un registre d’universitaris d’Andorra
Els titulars d’Educació també han anunciar la creació d’un registre d’estudiants universitaris d’Andorra. L’objectiu d’aquesta base de dades és múltiple: obtenir informació sobre el rendiment acadèmic universitari per mesurar la preparació prèvia als estudis universitaris (durant el batxillerat); promoure accions per a la millora de l’ocupabilitat dels estudiants (lluitar contra la fuga de talents); i obtenir informació de valor sobre les preferències dels estudiants per a activar polítiques sobre els estudis universitaris, incloent-hi l’orientació prèvia, noves ofertes formatives, etc.