El cos de policia ha de mantenir “una comunicació fluida” amb les famílies dels infants i adolescents desapareguts i/o fugits per exposar-los les actuacions que està realitzant. Ho ha de fer en un lloc que preservi la intimitat amb empatia, sense fer judicis de valor ni generar falses esperances. Igualment, es demana que l’intercanvi d’informació entre família i cos d’ordre sigui recíproca en la mesura del possible. Així es recull en el Protocol de notificació de desaparicions d’infants, adolescents i joves del domicili familiar que ahir el Govern va fer públic a les webs de les administracions concernides “per garantir més difusió de la informació als beneficiaris”. 

Les associacions implicades en la redacció del document, a més de treballar-lo durant pràcticament un any també exigien darrerament que es complís amb aquest compromís contingut en el mateix text. I ahir, per fi, es va fer. Per exemple, al web de Salut, el trobaran a la pestanya Salut mental, que conté el Pla integral de salut mental i addiccions i els documents d’interès que hi estan relacionats, com ara aquest protocol.

L’actuació policial quan hi ha desaparicions o fugides de joves és un dels punts que s’exposa amb major detall des que es fa la notificació d’un cas fins que es troba el menor desaparegut, moment en què es dona per finalitzada la intervenció. Però si es llegeix amb detall, s’ha de dir que la seva actuació va encara més enllà. I és que a més de registrar la intervenció a les bases de dades policials, “sempre que sigui necessari es faran les derivacions als professionals o institucions pertinents”, com ara Afers Socials, el servei de Salut Mental o la Unitat de Conductes Addictives (UCA), entre d’altres.

Retorn a andorra
Pel que fa a la tornada dels joves fugits al país, un dels temes candents per a les associacions, el document exposa que si ho fan voluntàriament els pares o algú de l’entorn el pot anar a buscar. En forma de recomanació, s’indica que els familiars que així ho facin s’adrecin al servei de policia més proper, “que valoraran les actuacions a seguir”. També s’apunta que si és el cas, la policia farà la derivació als serveis socials, que contactaran amb els progenitors o tutors.

El protocol disposa que si se sospita o se sap del cert que el menor pateix algun estat físic o mental que cal valorar clínicament, se li indicarà que s’adreci a un servei d’urgències, preferentment amb psiquiatre de guàrdia que, en  tractar-se d’un menor, es comunicarà amb la família i, si cal, amb el psiquiatre de guàrdia del servei d’urgències d’Andorra. Un cop feta l’avaluació clínica, els serveis assistencials contactaran amb els familiars o tutors. Així mateix, quan el jove arribi al Principat es prioritzarà la valoració mèdica i psiquiàtrica.

El document inclou en un dels annexos possibles indicadors d’alerta de fugides en els àmbits personal, familiar, escolar i laboral.