El Govern ha aprovat i convocat les proves oficials de batxillerat i també les proves oficials de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà. En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha comentat que la inscripció per aquests exàmens és del 4 al 19 de març d'enguany. Pel que fa al batxillerat general, Jover ha informat que està compost per dues proves, una de les quals es desenvolupa dins el si del propi del centre, i unes altres que es fan des de l'àrea d'exàmens, és a dir, "un element extern" per tal de poder tornar a avaluar aquelles competències que corresponen al nivell de batxillerat.

La primera fase d'aquestes proves es farà a inicis del mes d'abril i la segona avaluació serà durant el mes de maig. Pel que fa a les proves oficials del batxillerat professional, ha declarat que es faran el Centre de Formació Professional d'Aixovall. D'altra banda, quant als candidats lliures que vulguin presentar-se en aquestes proves, de manera excepcional, poden presentar les seves sol·licituds al correu examens.oficials@govern.ad, i al cap de cinc dies rebran resposta sobre si es poden presentar i també sobre les condicions de realització d'aquests exàmens.

Més de 2,7 milions a l'UdA per aquest 2021

L'executiu i la Universitat d'Andorra (UdA) han signat el contracte-programa que té vigència per tot l'any 2021 i que estableix els imports del preu del crèdit europeu, les titulacions estatals, els objectius de la universitat en relació amb l'interès general i les fórmules previstes per al seu sosteniment econòmic. Per tant, amb l'objectiu d'assegurar l'estructura i el funcionament de la universitat, el mateix contracte estableix una transferència de 2.749.093 euros a l'UdA per part del Govern.

Actualització del decret de batxillerat

També s'ha aprovat el decret d'ordenament del nivell de batxillerat del sistema educatiu andorrà amb l'objectiu d'actualitzar el decret després de dos cursos escolars d'implementació del Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà al batxillerat. Així, el decret permet modificar aspectes relacionats amb l'avaluació amb l'objectiu de racionalitzar el calendari i reduir el nombre d'exàmens.

A més, per aquest nivell educatiu es planteja que tots els alumnes desenvolupin un nucli bàsic de cultura general que es contempla amb una especialització de l'aprenentatge en funció de la seva orientació futura. D'aquesta manera, els interessos, les motivacions i els punts forts i febles han de permetre a l'alumne el seu itinerari de formació. L'element central promogut en el pla és l'enfocament per competències, que exigeix als alumnes, a més d'adquirir coneixements de diversos àmbits, que es mobilitzin en contextos complexos.

Reglament de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra

Finalment, l'executiu ha aprovat el reglament de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) que fixa les condicions de funcionament d'aquesta agència, tant pel que fa a la seva direcció com també en els diferents processos que s'hi desenvolupen, les diferents comissions que es poden crear i els tipus de serveis que donen a la societat. Jover ha remarcat que les cinc dimensions d'aquesta institució són la mateixa qualitat, les activitats i els plans d'estudi d'ensenyament superior, el personal acadèmic i els recursos de suport i la informació pública.

L'AQUA segueix els estàndards que s'han desenvolupat a nivell internacional, i des del Govern destaquen que és una peça clau, independent del propi ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, que permet vetllar per la qualitat de l'ensenyament superior i pel seu desenvolupament.