Aquesta setmana se celebra la 77a Assemblea Mundial de la Salut a Ginebra, que enguany té com a tema central de debat “Tots per la salut, salut per a tots”. En aquesta, la delegació andorrana –formada per la ministra de Salut, Helena Mas, i el responsable de la cartera de l’OMS al Ministeri, Jesús Galindo– ha exposat el compromís del Govern pel reforç de l’atenció primària i la millora de la salut física i mental de la ciutadania, així com l’aposta per promoure un Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari.

En aquest sentit, també s’ha destacat que el Pacte, que s’està acabant d’enllestir amb una cinquantena de representants dels diferents actors sanitaris i polítics i de les associacions implicades en aquest sector, té com a objectiu alinear els estaments polítics, governamentals i socials amb les polítiques, estratègies i plans nacionals de l’àmbit sanitari.

Així mateix, s’ha apuntat que el Pacte també té com a objectiu donar resposta a un dels grans reptes dels sistemes sanitaris mundials –i que Andorra comparteix–, l’envelliment de la societat i la demanda creixent de serveis sanitaris. De fet, el Pacte nacional segueix les directrius establertes a la Declaració d’Astana (subscrita per Andorra), la qual recull que els associats i parts intestades han d’alinear-se en al prestació del suport efectiu a les polítiques, estratègies i plans de salut nacional.

Cal recordar que amb aquest Pacte nacional, la voluntat del Govern és situar la salut al centre de totes les polítiques i es prioritzen aquelles accions que permeten millorar la salut individual i col·lectiva, posant especial èmfasi en la salut mental, el càncer i l’atenció a la complexitat i la cronicitat. A més, al document es destaca l’atenció primària com a centre del sistema de salut perquè sigui sostenible, resilient, eficient i receptiu a les necessitats i demandes de totes les persones. I amb el model d’atenció centrada en la persona com a eix vertebrador i com a focus de totes les accions sanitàries.