El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte (Pdpccr) ha permès descobrir tres càncers a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran al llarg de l’any 2018. El programa té el doble objectiu de detectar en un estat incipient lesions canceroses i identificar i extirpar aquelles que siguin premalignes per millorar la supervivència de les persones amb aquest tipus de neoplàsia. 

La població diana a la regió són un total de 17.756 persones, homes i dones de 50 a 69 anys, dels quals el 65,4% de les persones convidades va participar en el programa. Salut recorda que el càncer de còlon i recte és la segona causa de mort a Catalunya, tant en dones (4,3%) com en homes (13,42%), i s’ha demostrat que el diagnòstic precoç en redueix la mortalitat en un 17%.
Del total de participants l’any 2018, el 4,5% van presentar resultats positius de la prova de detecció de sang oculta en femta i es van realitzar 135 colonoscòpies. De les 79 lesions detectades, tres van ser càncer, 14 adenomes d’alt risc, 25 adenomes de risc intermedi i 37 adenomes de baix risc. 
L’any 2013 es va iniciar la implantació del Programa a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran de manera gradual a les diferents Unitats territorials (Pallars-Alta Ribagorça, Aran, Alt Urgell i Cerdanya). Des de l’inici, s’han realitzat 781 colonoscòpies, de les quals 628 han estat terapèutiques, és a dir, en el moment de fer la prova s’ha extirpat la lesió. S’han diagnosticat amb el PDPCCR 34 càncers invasius; 148 adenomes d’alt Risc; 215 adenomes de risc intermedi; 200 adenomes de baix risc; 29 pòlips hiperplàstics; i dues poliposi, mentre que 153 han resultat sense lesió.
Alhora, el 18% de participants en el programa als quals s’ha fet una colonoscòpia han estat diagnosticats d’adenoma d’alt risc, considerada la lesió premaligna per excel·lència, que si no hagués estat extirpada, en el 10% dels casos pot evolucionar a adenocarcinoma invasiu.