La qualitat de l’aire l’any passat es manté dins la mitjana habitual d’anys anteriors. Concretament, de les cinc estacions de control, l’any 2021, el 84% del temps la qualitat de l’aire va ser entre bona i excel·lent, mentre que durant el  2020 es va enfilar per sobre del 90%. Així es desprèn de les dades del balanç de la qualitat de l’aire del 2021 que ha presentat aquest matí la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, a l’estació de control de qualitat de l’aire instal·lada a Escaldes-Engordany. 

L’índex de la qualitat deficient i dolenta va augmentar a causa de l’increment d’episodis de fenòmens meteorològics habituals com ara la intrusió de partícules de pols del Sàhara o de Calima. Cal recordar que en els últims anys es va registrar una mitjana d’entre tres a cinc episodis per any i l’any 2021, un total de 16. Des d’inicis de l’any 2022 s’han registrat cinc.

Calvó ha indicat que “la crisi de la Covid ha afavorit la bona qualitat de l’aire”, i ha destacat que l’any passat es va aconseguir la mitjana més baixa registrada en diòxid de nitrogen (NO2), la font principal de contaminació al país provinent de la mobilitat i de les calefaccions. 

D’altra banda, la cap d’Unitat d’Aigües i Medi Atmosfèric, Nerea Tekwani, ha subratllat que aquest contaminant té un comportament estacional durant els mesos de tardor i hivern, període en el qual es detecten uns resultats més elevats. 

Finalment, també s'ha presentat el balanç de la qualitat acústica. Així, segons ha fet saber la directora de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, i la cap d’àrea, Laura Coll, de les 69 estacions de control de la qualitat acústica, el 89% va registrar una qualitat entre bona i excel·lent, mentre que l’altre 11% restant va obtenir una qualificació entre passable i dolenta, ja que corresponen a les estacions ubicades en zones turístiques on el trànsit és habitualment més elevat. Per tant, han conclòs que la contaminació acústica segueix la mateixa tendència que anys anteriors.