L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) ha tornat a posar a sobre de la taula una vella reivindicació. L’entitat pretén que, aprofitant la revisió del Codi de relacions laborals que ara està en curs, es reculli en l’articulat que un empleat que hagi treballat durant tres anys en una mateixa empresa com a temporer hagi de passar a tenir un contracte fix discontinu.
El president de l’associació, Carles Iriarte, va explicar que actualment la llei ja regula aquest tipus de contracte, però no s’indica “ni com ni quan” s’ha de fer, deixant-ho a discreció de l’empresa. Això fa que es pugui estar treballant durant 20 anys a la mateixa societat i que cada temporada es comenci de nou, va dir Iriarte, que va afegir que a la pràctica les escoles d’esquí tenen una llista en què les primeres posicions són ocupades pels professionals que tenen més titulacions, idiomes o antiguitat, entre altres criteris. Amb tot, aquest fet no assegura la contractació d’una temporada a la següent. “Si al cap de 40 anys ja no rendeixes com abans, l’empresa pot prescindir de tu sense indemnitzacions”, va dir el president de l’AAME, al mateix temps que va remarcar que aquesta realitat impossibilita als monitors d’esquí programar-se una carrera professional. La proposta de fixar un límit temporal a partir del qual les empreses hagin de fer un empleat fix discontinu va ser traslladada per l’entitat a tots els grups parlamentaris a excepció del demòcrata, amb el qual encara està pendent de reunir-se. 
La junta de l’associació informarà d’aquestes converses, i de la resta que ha mantingut durant els darrers mesos, als socis en l’assemblea que tindrà lloc el 20  de d’abril, a les 20 hores, a La Llacuna. Un dels punts destacats de la reunió serà el relatiu a les accions a emprendre a partir d’ara en relació amb les negociacions amb Ski Andorra arran de la demanda d’un nou conveni col·lectiu que permeti millorar les condicions laborals d’aquests professionals. Iriarte va exposar que a principis de temporada ja es va definir una estratègia, i que aquesta va 
in crescendo. Així mateix, va apuntar que el final de temporada deixa les mans lliures per impulsar noves iniciatives sense la pressió a què han estat sotmesos durant l’hivern. El fet és que alguna estació, sabent que certs monitors eren socis de l’AAME, els ha volgut castigar, asse­guren. 
Fins ara, l’entitat no ha rebut cap resposta a les diferents demandes a través de Ski Andorra per poder negociar amb les estacions.