La www.guiajove.ad neix amb la voluntat d'actualitzar els recursos d'orientació educativa i juvenil que han funcionat durant aquests anys en format paper (Guia In-forma't d'ensenyament i recursos juvenils). La guia digital en línia facilita l'accés a la informació accessible des de qualsevol dispositiu.

La pàgina web organitza i amplia la informació continguda en l'actual guia In-forma't i adapta els continguts a través d'un model de presentació accessible i atractiu basat en un motor de recerca que facilita una navegació àgil i intuïtiva. A més, el cercador ofereix els resultats més rellevants per l'usuari i és accessible des de totes les seccions de la web.

Els continguts que s'ofereixen es divideixen en quatre blocs amb les temàtiques: formacions, serveis, ajuts i centres.

En el bloc Formacions, es poden trobar les diferents formacions que es poden cursar a Andorra classificades segons la modalitat (presencial, en línia i semi presencials) així com segons els nivells (formacions professionals, universitàries, màsters, doctorats) i branques professionals.

L'apartat Serveis de la web, recull els serveis i recursos que poden ser de l'interès dels joves, classificats segons àmbits (voluntariat, lleure, cultura, educació, esports, treball o salut per exemple) i destacant informació concreta com ubicació i dades de contacte de biblioteques, centres esportius, centres de salut, punts joves comunals, entitats juvenils (com el carnet jove d'Andorra o el fòrum nacional de la joventut) així com totes les associacions on realitzar qualsevol mena de voluntariat.

Els joves també podran informar-se dels diferents ajuts disponibles a la infància i adolescència. Així, el bloc Ajuts conté informació de totes les beques vinculades a l'estudi i altres com ajuts a l'ajut a l'emancipació o el bus jove.

Finalment, a l'apartat Centres, s'accedirà a la informació dels diferents centres escolars segons parròquia, nivell o edats.

El disseny i l'estructura de la web està pensat per poder vincular tota la informació a les pàgines web pròpies dels recursos o entitats de manera transversal, per ampliar informació. Les diferents administracions podran afegir fàcilment nova informació, apartats i funcionalitats.