La policia posarà en marxa aquest divendres una nova campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues amb motiu de les diverses celebracions que tindran lloc els pròxims dies. 

Així, segons explica el cos de seguretat en un comunicat, els controls, que s’allargaran fins al 28 de juny, tenen com a finalitat principal la prevenció i la reducció dels accidents de trànsit. S’efectuen a proposta de la Policia i segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior amb l’objectiu de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat. 

El fet d’anunciar-los té la voluntat de dissuadir i prevenir les conductes de risc i, per tant, de continuar conscienciant la ciutadania dels perills que suposa conduir qualsevol classe de vehicle després d’haver consumit, tant per als mateixos conductors com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.

La policia recorda que, des d’inicis de març i en aplicació d’una sentència pronunciada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia sobre els marges d’error que tècnicament estan reconeguts en els resultats dels etilòmetres, es procedeix a la detenció d’una persona que condueix sota els efectes de l’alcohol a partir d’una taxa igual o superior a 0,87 grams d’alcohol per litre de sang i de 0,57 pel que fa als conductors professionals. Tot i que entre 0,81 i 0,86 i, en el cas dels professionals, entre 0,51 i 0,56 no es practiqui la detenció, la policia decidirà, en funció de la simptomatologia i les circumstàncies del control, si s’ha de sancionar per la via administrativa o si es deriva el cas a la Batllia. 

De la mateixa manera que els marges d’error dels etilòmetres s’apliquen en la responsabilitat penal, també es tindran en consideració en els límits administratius. Per tant, se sancionarà per la via administrativa els conductors de vehicles amb una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,57 i fins a 0,80. En el cas dels conductors professionals, la sanció es posaria a partir d’un resultat igual o superior a 0,02 i fins a 0,50.

Aquesta mesura no s’aplica en cas que la prova d’alcoholèmia sigui en sang.

Des del cos d'ordre es recorda que, en el cas de conduir sota els efectes de l'alcohol, la infracció administrativa pot incloure la suspensió del carnet de conduir durant un màxim de dos mesos, a més d’una sanció de 400 euros. Les mateixes conseqüències s’aplicarien a conductors no professionals.

Superar els límits de la responsabilitat penal pot suposar, a més de la detenció, una multa de 1.200 a 6.000 euros, dos anys de presó, la retirada del permís de conduir fins a quatre anys i la inhabilitació per a l’exercici de l'ofici o el càrrec també durant un màxim de quatre anys per als professionals. Per als conductors no professionals, podria comportar una multa de 300 a 3.000 euros, una pena de presó o arrest de fins a un any i la retirada del permís de conduir fins a tres anys. 

En el cas de conducció sota els efectes de les drogues, té les mateixes conseqüències penals que l’alcoholèmia al volant i, per tant, la Policia també arrestarà els conductors que donin positiu en estupefaents.

Així mateix, es detindrà tots els conductors que no vulguin fer-se la prova. En aquest cas, la pena de presó o arrest pot ser de fins a un any, la multa pot anar de 600 a 3.000 euros -de 1.200 a 6.000 euros per a conductors professionals-  i pot suposar la retirada del permís fins a tres anys, quatre si el conductor és professional.
 
Finalment, la policia recorda que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) també han de respectar el Codi de la circulació i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues.