El Govern ha aprovat un nou reglament dels que despleguen la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. En concret, es tracta del text que regula els grans esdeveniments en el medi natural, que se suma d’aquesta manera al reglament que ja es va aprovar el mes d’agost passat i que anava adreçat a les activitats professionals que es duen a terme en aquest medi natural. Entre les mesures que s’estableixen ara, destaca l’obligatorietat de les empreses que vulguin organitzar un esdeveniment a la natura de disposar d’una direcció ambiental, que serà la que haurà de coordinar tots els aspectes de preservació i restauració de l’entorn i presentar la documentació necessària per a l’informe preceptiu per part del Govern.

El reglament, que surt publicat avui mateix al BOPA, estableix en quines condicions s’han de desenvolupar els grans esdeveniments esportius i culturals al medi natural, quedant exclosos “els actes tradicionals com són les festes majors”, segons va aclarir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en la roda de premsa que va tenir lloc ahir al llac d’Engolasters per presentar el nou text. A partir del reglament, a més, s’ha elaborat una guia amb preguntes i respostes per tal que “un organitzador que munti un esdeveniment esportiu o cultural de més de 300 persones pugui saber què s’ha de fer o desenvolupar per adequar-se a la normativa”, va afegir Calvó.

Efectivament, la consideració de “gran esdeveniment” s’estableix a partir de les 300 persones entre participants i organitzadors. Tal com va precisar la directora de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, els requisits per preparar una activitat d’aquestes característiques s’han fixat a partir d’uns objectius, que serien “per una banda, minimitzar l’impacte d’aquests esdeveniments sobre el medi natural i sobre el paisatge i, concretament, sobre els hàbitats aquàtics i, per l’altra, restaurar les zones que hagin pogut quedar malmeses”. És per tot això que la direcció ambiental de l’esdeveniment, que haurà de ser duta a terme per una empresa acreditada, haurà de tenir en compte tot un seguit d’aspectes, com ara la recollida selectiva dels residus, sobretot a les zones més concorregudes, i de cara a “minimitzar els impactes sobre el medi de la brutícia i la freqüentació, la instal·lació de cabines de sanejament perquè puguin utilitzar tant els organitzadors com els corredors”. 

Pel que fa a la delimitació de les zones on es desenvolupi l’activitat, així com de les zones d’aparcament, Ferrer va insistir en la importància de senyalitzar-les bé “perquè la gent es quedi dins de les zones on està previst i es minimitzin així els impactes fora d’elles”. A més, el marcatge dels recorreguts i dels traçats s’haurà de fer amb materials reciclables, que es puguin recollir fàcilment i, sobretot, que no puguin enlairar-se i dispersar-se en el medi natural. Finalment, el reglament estableix el requisit que, passades les 48 hores de l’esdeveniment, s’hagin retirat totes les deixalles i, passats els 8 dies, les instal·lacions i la senyalització.

La sol·licitud per organitzar un gran esdeveniment s’haurà de tramitar a través dels comuns, que lliuraran la documentació ambiental al Govern per al seu informe. L’autorització l’atorgarà finalment el Comú concernit.


Col·laboració del clúster d’esports amb la guia

Amb la voluntat que el reglament sigui de fàcil aplicació, i tenint en compte el seu impacte sobre els esdeveniments esportius, el ministeri de Medi Ambient ha elaborat una guia pràctica conjuntament amb l’Andorra Esports Clúster i amb Andorra Sostenible. En el text, que es distribuirà a tot el sector, s’explica quins són els passos a seguir per complir amb els requisits del reglament. “És important tenir aquesta col·laboració publico-privada perquè el sector tingui clar el procediment i se’n senti partícip”, va afirmar la gerent de l’Andorra Esports Clúster, Gemma Riu.