Les obres de millora de la pista d'atletisme de l'estadi comunal Joan Samarra Vila tindran un cost de 118.284 euros i s'allargaran durant dos mesos. Així consta publicat en l'edicte pel qual s'anuncia l'adjudicació dels treballs a l'empresa Sportan SL.

Cal recordar que l'actuació que hauria d'estar enllestida de cara als jocs dels petits estats que Andorra acollirà l'any que ve. Així, la intenció és col·locar una capa per sobre del tartan actual de dos mil·límetres, la qual cosa permetria corregir totes les imperfeccions que hi ha en el ferm d'aquesta pista. De fet, la voluntat és que els treballs es puguin dur a terme aprofitant l'estiu, tal com es va anunciar quan es va convocar el concurs, de manera que estiguin enllestits al mes de setembre.

Cal destacar que els treballs que s'han de dur a terme comporten tota una sèrie de complicacions tècniques i per aquest motiu es va convocar un concurs internacional, ja que es necessita una empresa molt especialitzada per dur-los a terme. És necessari que la temperatura sigui molt concreta i que les condicions meteorològiques siguin també molt específiques, i per això s'aprofitarà l'estiu. Els treballs consisteixen a aplicar aquesta cap com si es "forrés" la pista i es va aplicant aquesta capa al voltant del perímetre de la pista.