La imatge d’excursionistes banyant-se en llacs d’alta muntanya del Principat és habitual, ara bé, que de cop i volta algú es trobi amb un practicant de pàdel surf a Pessons ja no ho és tant. La imatge, difosa a través de les xarxes socials, ha generat un important rebombori i ha reobert el debat entre els internautes sobre la protecció dels ecosistemes. Més enllà de la indignació d’alguns, i la sorpresa d’altres (potser de territoris propers on aquestes pràctiques, fins i tot tan sols banyar-se, està totalment prohibit en llacs d’alta muntanya), la realitat és que a Andorra no hi ha cap normativa que reguli les activitats individuals en aquests espais, “per tant, no estan prohibides”. 

Així ho reconeixen des del Govern mateix, si bé alhora recorden que es recomana no fer activitats com ara pàdel surf o canoes en estanys d’alta muntanya perquè “cal tenir en compte que aquestes activitats poden alterar els hàbitats d’espècies de fauna i flora protegides o sensibles”. Així doncs, que l’activitat humana sigui més o menys invasiva i molesta, al final depèn de la responsabilitat i el sentit comú (molts es preguntaven també com havien arribat amb la taula de pàdel allí) que hi posi cadascú.

No obstant això, des del Govern també recorden que la Llei de conservació del medi natural sí que regula les activitats professionals o els grans esdeveniments que poden afectar la fauna, flora i els hàbitats, però no les activitats quotidianes. Igualment, la Llei de tinença d’animals prohibeix molestar intencionadament la fauna salvatge, especialment durant el període de reproducció, de dependència i d’hibernació, per aquest motiu les activitats professionals necessiten una autorització de Medi Ambient. ¿On es posaria el límit entre molestar intencionadament la fauna i no fer-ho en un cas com el de les imatges?

Finalment, i lligat a la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic, sí que es recull com a infracció lleu destorbar la lliure pràctica de la pesca. Per tant, una activitat aquàtica que afectés la pesca podria ser amonestada pels banders. El cas quedarà segurament com a anècdota d’aquest estiu, però potser fora bo recordar, de tant en tant, quines són les recomanacions que s’han de seguir.