Ho havia avançat el director de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, després que la prova pilot portada a terme al Pas de la Casa no acabés de funcionar, i ahir es va acabar de certificar. Medi Ambient ha optat finalment per descartar la planta de compostatge al Pas de la Casa i buscarà alternatives, com implantar la recollida de matèria orgànica als centres comercials, iniciativa que s’estudiarà a partir d’ara.
Si més no així es va posar de manifest ahir en el transcurs de la reunió de la comissió de coordinació i desenvolupament del Pla nacional de residus (PNR), on es van exposar els resultats de la prova pilot d’autocompostatge, feta els primers sis mesos de l’any passat al Pas de la Casa i en el segon semestre a Andorra la Vella, que ha confirmat que la instal·lació, a la qual caldrà buscar una ubicació, no funciona correctament en altura.
Així mateix, en la reunió, que va servir per valorar les accions incloses en el PNR 2017-2020 i donar prioritat a aquelles que es desenvoluparan durant aquest any, es va aprovar un projecte que preveu vuit deixalleries mòbils i punts d’informació.
Segons va informar l’executiu en un comunicat, aquestes deixalleries es repartiran per totes les parròquies i seran els comuns els que les aniran traslladant per diferents punts, i acostaran així els punts de recollida a pobles més apartats i a tota la ciutadania. Les instal·lacions recolliran fluorescents i bombetes, aerosols, olis vegetals, piles i bateries, radiografies, petits electrodomèstics, i tòners i productes d’informàtica.
Paral·lelament a les deixalleries mòbils, el projecte s’acompanyarà de la figura de l’educador ambiental al carrer, que visitarà productors singulars i comerços i també farà porta a porta en edificis i urbanitzacions grans per arribar al màxim de gent possible. Els educadors oferiran informació per afavorir la recollida selectiva, resoldran els dubtes que puguin tenir els ciutadans i repartiran tríptics i material de difusió. 
La resta d’accions aprovades per la comissió per a  aquest any preveuen enfortir la participació en la Setmana europea de prevenció de residus, elaborar un programa contra el malbaratament alimentari, fomentar l’autocompostatge als centres escolars, incrementar les recollides selectives dels grans productors, fomentar l’ús de les deixalleries i minideixalleries, i definir i implantar el model de recollida i gestió de la fracció orgànica. 
D’altra banda, també es fomentarà la reutilització i el reciclatge tèxtil, es millorarà la gestió dels VFU, pneumàtics i runa, també s’apostarà per millorar la gestió de dades i, finalment, s’estudiarà la possibilitat de calcular la petjada de carboni de la gestió actual de residus. 
La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va presidir la reunió, en què van participar els representants dels cònsols, tècnics de la gestió de residus dels comuns, tècnics de Salut i membres de les associacions de defensa del medi ambient (Apapma i ADN) i de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (Agreda). 
Durant la trobada, on es va incidir, igual que en la revisió del PNR, que la prevenció és l’eix prioritari per a les accions dels propers any, Calvó va destacar que es tracta de la recta final per assolir els objectius marcats per al 2020 en matèria de gestió de residus.