El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha fixat en 119 el nombre d’exemplars que es podran abatre durant la Setmana de caça de l’isard, que tindrà lloc de l’11 al 18 de setembre. Així es va acordar en la darrera reunió de la comissió de Seguiment de la Caça, segons va informar ahir l’executiu.
Des de Medi Ambient es va destacar l’augment del nombre de caçadors des del 2012, que han passat de 392 a 511, així com de la població d’isards, que s’ha incrementat un 10% i presenta una tendència a l’estabilització els darrers tres anys, tot i que enguany es constata un índex de creixement del 20,13%.
El període hàbil per constituir les colles de caça de l’isard mitjançant l’oficina virtual de l’administració és del 15 al 29 d’agost, tots dos dies inclosos. Després de l’adjudicació directa de les captures a cada colla i en cas que quedin captures per atorgar, s’adjudicaran mitjançant un sistema de sorteig públic que tindrà lloc el 31 d’agost a l’edifici administratiu del Govern. El cap de colla podrà recollir les anelles de captura del 5 al 7 de setembre al servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern.
Durant la Setmana de caça de l’isard, els caçadors hauran de dur, sempre que estiguin en acció de caça, la llicència especial de caça de l’isard, que es compon del carnet de caçador i del document acreditatiu de la constitució de la colla de caça de l’isard.
D’altra banda, en la reunió de la comissió de Seguiment de la Caça es va tractar dels plans de caça de l’isard al vedat de caça d’Enclar i els del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú. El període per sol·licitar la participació en els corresponents sortejos és del 16 d’agost al 2 de setembre, tots dos dies inclosos. Els sortejos se celebraran el 14 de setembre vinent a l’edifici administratiu del Govern. El Pla de caça de l’isard al vedat d’Enclar d’aquesta temporada preveu 21 captures selectives i una captura de trofeu mascle. Pel que fa al Pla de caça del cabirol, s’autoritzen 60 captures de femella i 60 captures de mascle.  
Quant al Pla de caça del mufló, preveu 70 captures de femella i 70 de mascle. Els caçadors adjudicataris d’una llicència especial de caça hauran de dur, sempre que estiguin en acció de caça, el carnet de caçador i el document que certifica l’entrega de l’anella corresponent a la captura adjudicada. La temporada de caça menor 2016-2017 queda fixada entre el diumenge 2 d’octubre del 2016 i el 8 de gener del 2017. Els dies hàbils són els dijous, els diumenges i els dies festius establerts.
La temporada de caça del porc senglar i del cérvol queda fixada del diumenge 2 d’octubre al 28 de febrer. Els dies hàbils són els dijous, els dissabtes, els diumenges i els dies festius establerts. Enguany, els preus de totes les llicències s’han actualitzat amb l’increment corresponent de l’IPC des del 2008.