El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia obre una nova convocatòria per subvencionar projectes i actuacions que vagin en favor del coneixement, la preservació i la difusió de la biodiversitat i del paisatge. La línia existent de subvenció relacionada amb la biodiversitat s’amplia a aquells projectes que vagin en favor de la millora del paisatge. Els ajuts van destinats a entitats públiques o privades, particulars i associacions sense finalitat de lucre que vulguin desenvolupar actuacions a favor de la biodiversitat i el paisatge durant l’any 2024.

Els projectes que es poden presentar són molt diversos, com ara l’organització d’activitats que fomentin la preservació, el coneixement, la conscienciació i la sensibilització de la societat sobre la biodiversitat i el paisatge, així com projectes pedagògics que tinguin com a objectiu l’educació dels infants i joves en matèria de biodiversitat i paisatge. Així, també es poden subvencionar projectes que difonguin la pràctica de la pesca sostenible, estudis que promoguin el coneixement relacionat amb espècies de fauna o flora autòctones, hàbitats d’interès, restauració de zones naturals deteriorades i recuperació i millora del paisatge urbà.

El pressupost global per a les subvencions és de 30.000 euros, que es repartiran entre els projectes seleccionats en funció de la puntuació obtinguda, d’acord amb els criteris de valoració establerts. El plec de bases, així com tota la documentació necessària per presentar sol·licitud estarà disponible a la web de www.tramits.ad a partir de la setmana que ve un cop publicat l’edicte al BOPA. Els interessats tenen temps fins al 2 d’agost a les 14.30 hores per presentar la documentació al Servei de Tràmits del Govern.