La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va comptabilitzar el 2020 fins a 1.234 accidents laborals, un 23% menys respecte els 1.603 ocorreguts el 2019 i la xifra més baixa dels darrers cinc anys, segons les dades facilitades per Estadística, que, d’acord amb el programa per aquest 2021, publica per primera vegada l’estadística d’accidents.

Malgrat la davallada del nombre de sinistres la gravetat d’aquests, mesurada segons els dies de baixa que la víctima va haver d’absentar-se del seu lloc de treball, va ser la més elevada dels darrers cinc anys. I és que l’any passat gairebé la meitat de les persones que van patir un accident laboral, un 49,2%, van necessitar més de 30 dies per recuperar-se i poder retornar al seu lloc de treball. Un 17,8% va poder tornar a la feina entre 15 i 30 dies després de l’accident, un 17,7 ho va fer entre 7 i 14 dies després, i únicament el 15,2% de les víctimes es va poder reincorporar al lloc de treball entre 4 i 7 dies després d’haver patit el sinistre.

Si es pren de referència les xifres dels darrers cinc anys, fins a un 44% de les víctimes d’accidents laborals va necessitar més de 30 dies per reincorporar-se a la seva feina, un 19,6% en va necessitar entre 7 i 14, el 19,2 entre 15 i 30 i el 17,2% restant entre 4 i 7 dies.

La major gravetat dels sinistres va disparar també el nombre de jornades no treballades. Així, entre totes les víctimes d’accidents laborals es van deixar de treballar fins a 75.185 dies l’any passat, un 17,9% més que en l’exercici 2019 i també la xifra més elevada dels darrers cinc anys. Quant a la  mitjana de jornades no treballades per accident laboral, va ser de 60,9 dies, un 53% més respecte a l’any anterior i també la xifra més elevada des del 2016.

Dels pitjors d’Europa
La disminució del nombre d’accidents laborals registrada l’any passat va comportar també una millora en els ràtios d’incidència, calculats en base al nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors. Així, respecte als sinistres fatals, els que comporten la mort de la víctima dins el període d’un any a la data de l’accident, el ràtio d’incidència es va situar en 8,56 després que en quatre dels sinistres ocorreguts l’accidentat hauria acabat morint, mentre que en el cas dels accidents no fatals va ser de 2.640, lluny dels 3.476 en què es va situar aquest índex el 2019.

Amb tot, el Principat és un dels països amb una pitjor ràtio d’accidents laborals no fatals de tota la Unió Europea. Així, segons les últimes dades disponibles a nivell europeu per poder establir una comparativa, corresponents als exercicis 2017 i 2018, amb 3.182 Andorra era el segon país amb una ràtio més elevada, superat únicament per França (3.445) i seguit per Espanya, que amb 2.842 tancava el podi de països amb ràtios d’accidents laborals més elevats. Portugal, amb xifres molt similars a les espanyoles, ocupava el quart lloc de rànquing, mentre que Noruega, Lituània, Letònia, Grècia, Romania i Bulgària, tots ells amb una ràtio inferior a 500, tancaven el rànquing.

En el cas dels accidents fatals, el 2018 Andorra va ser el país de la UE amb una ràtio menor d’aquest tipus de sinistres, 0 gràcies al fet que no se’n va registrar cap, mentre que l’any anterior, amb 2,29, es va situar en vuitè lloc del rànquing i va superar la mitjana de la UE, que va ser d’1,79.