Naturland va tancar el 2023 amb una facturació de 5.040.231 euros, un 4% més que el 2022. Així, segons informen en un comunicat, durant el 2023 s’ha reduït un 20% l’aportació del Comú de Sant Julià de Lòria a la societat, que ha passat de 500.000 a 400.000 euros. Igualment, Camprabassa S.A. farà durant el 2024 un nou pagament de prop de cent mil euros (99.597 euros) al Comú de Sant Julià de Lòria en concepte de retorn de deute. Aquest retorn, que va començar l’exercici 2022, es continuarà fent cada any  i s’anirà reduint progressivament l’endeutament amb el Comú.

Quant al resultat del 2023, sense tenir en compte interessos, impostos i amortitzacions, ha estat positiu amb una xifra de 331.991 euros, un import lleugerament superior al del 2022. Des de la societat es fa una valoració positiva i es continua apostant i reforçant l’estratègia que prioritza la millora de l’experiència dels visitants, i la desestacionalització. Durant el 2023 s’hi han invertit 532.736 euros i s’ha reduït el deute bancari un 7%.