Després que divendres passat Sindicatura trametés una carta a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades sol·licitant el permís per poder fer pública la documentació sobre l’afer de l’intent de pujada salarial unilateral, la cap de l’APDA, Resma Punjabi, va fer públic ahir un informe intern de justificació de l’actualització dels salaris del personal de l’agència, on la responsable de l’APDA proposa actualitzar-se el sou prop d’un 10% i passar dels 4.050,32 euros bruts mensuals actuals als 4.450 euros bruts a partir del primer de juny, i incrementar el salari de la inspectora en 230 euros per passar dels actuals 2.670,54 als 2.900.

La proposta de taula retributiva inclosa en aquest document, que malgrat que Punjabi no ha fet arribar al Consell General podria ser perfectament l’escrit d’al·legacions a l’informe desfavorable que va fer la Intervenció del Consell General de la proposta on la cap de l’APDA s’apujava el salari de forma unilateral, és diferent a l’anteriorment mencionada i que va ser aturada pel síndic general, ja que en ser el cap i el d’inspector càrrecs de designació política, qualsevol decisió sobre els salaris correspon a Sindicatura.

Tot i que no s’ha fet públic, ja que fins ara Punjabi no ha donat resposta a la petició del síndic per poder-ho fer, aquell document (versió 5 de la Guia de gestió de persones del 12 d’abril) preveia bandes salarials, tant de la cap com de la inspectora, d’entre el 80% i el 120% del salari. La banda baixa de 57.850 euros, en el cas de Punjabi, i de 37.700, en el de la inspectora. 

Així mateix, en aquell document no es feia cap referència que la proposta estava pendent d’aprovació per part de Sindicatura, referència que, en canvi, sí que s’inclou en la versió 6 de la Guia de gestió de persones feta pública ahir.

També en aquesta nova versió se suprimeixen les bandes salarials pel que fa als càrrecs de designació política i s’estableix un salari brut anual dividit en tretze pagues de 57.850 euros per a la cap de l’APDA i de 37.700 per a la inspectora, és a dir, els 4.050,32 i els 2.900 euros mensuals bruts apuntats anteriorment.

Punjabi, que en una entrevista ahir a l’Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional va assegurar que no dimitirà per l’afer dels salaris i va defensar la seva proposta d’increment tenint en compte la perspectiva de gènere, recorda en l’informe que l’APDA va experimentar diversos canvis “imprevistos” en l’organigrama durant el 2023 a conseqüència de la rotació del personal, tant adscrit com nomenat, fet que  va provocar que el pressupost d’aquest any no reflectís “la realitat actual de l’organigrama”. I que per aquest motiu es va decidir a l’abril contractar una empresa de recursos humans per fer diverses tasques, entre les quals, la proposta de reestructuració de salaris de tot el personal, inclosos els càrrecs nomenats.
Així mateix, en l’informe s’explica que el novembre del 2021, quan es van nomenar la cap i les noves inspectores, “el Consell General va establir els salaris que havien de cobrar, fent una reducció d’aproximadament un 42,5% del salari de la cap i un 50,5% dels inspectors”, un fet que en l’actualitat “no tindria cabuda que qualsevol càrrec electe entrés cobrant un 42% o un 50% menys del salari que el seu predecessor”.

En el document, Punjabi remarca també que la proposta d’increment salarial del personal de l’APDA està per sota de la majoria dels salaris d’altres càrrecs electes o de confiança de l’Administració pública, com és el cas per exemple del director de l’AQUA (4.827,69 euros mensuals), del president del Tribunal de Comptes (6.158,84 euros mensuals), del raonador del ciutadà (4.265,35 euros mensuals), dels secretaris d’Estat del Govern (que perceben entre 5.886,89 i 5.420,24 euros) i fins i tot de la cap de Protocol del Govern (5.420,24 euros mensuals) i del cap de comunicació (5.419,32 euros mensuals).