La bona evolució de les dades epidemiològiques i sanitàries, que evidencien una disminució de la incidència del coronavirus, ha portat Salut a flexibilitzar alguna de les mesures excepcionals que encara estaven vigents davant l’emergència sanitària provocada per la Covid. 

Així, segons ha detallat el ministre portaveu, César Marquina, des d’aquest dijous mateix s’eliminen els cribratges periòdics que fins ara es portaven a terme als usuaris i treballadors dels centres sociosanitaris per a gent gran i persones amb discapacitat, centres de dia, cases pairals i casals d’avis. Així, aquestes proves únicament es portaran a terme en el cas d’aquelles persones que presentin símptomes de la malaltia.

A la vegada, se suprimeix també el requeriment a les persones que vagin a veure familiars residents als centres sociosanitaris de signar un certificat d’autoresponsabilitat per acreditar que no presenten símptomes d’infecció ni han estat en contacte amb una persona amb Covid.

D’altra banda, Marquina ha explicat que es manté l’obligatorietat d’utilitzar la mascareta per al personal i usuaris del centre hospitalari, dels consultoris mèdics i dels centres d’atenció primària. També és obligatori per al personal de les residències assistides sociosanitàries, de les llars residencials per a persones amb discapacitat, dels centres de dia sociosanitaris, de les cases pairals i casals d’avis i per a les visites a persones ingressades en el centre hospitalari i en els centres sociosanitaris. En canvi, se n’elimina l’ús en el cas de les persones que assisteixen a centres sanitaris en general, només es fa obligatori l’ús en consultoris mèdics, centres d’atenció primària i en el centre hospitalari.

Quant a les visites a les persones ingressades en centres sociosanitaris, se suprimeix la restricció de només dues visites de manera simultània, i serà cada centre qui fixarà el nombre que consideri oportú.

Pel que fa a la situació epidemiològica, la darrera setmana només s’han detectat 11 casos nous de Covid, a la vegada que s’han donat 23 altes, fet que ha comportat que els casos actius baixin a 18.