La comissió política nacional de Progressistes-SDP ha acordat convidar els seus afiliats i simpatitzants a participar en la manifestació que els sindicats de treballadors han convocat pel proper dijous, dia 8 de desembre a les 20h.

Segons s'exposa en un comunicat, Progressistes-SDP pensa que el Govern ha estat endarrerint durant molts mesos el plantejament de solucions per compensar l’augment del cost de la vida dels treballadors del país i que la proposta d’augments lineals de les retribucions salarials no és justa –perquè no permet avaluar la implicació en la feina- ni tampoc suficient, perquè no arriba a compensar l’augment de preus dels carburants i l’alimentació a les famílies més desafavorides.

Progressistes-SDP també considera un desencert les propostes precipitades que està llençant el Govern amb una clara perspectiva electoralista.

Igualment, també assenyalen que la problemàtica de l’accés a un habitatge de lloguer a un preu raonable, i assumible en funció del salari percebut, no ha nascut aquesta tardor. Afirmen que "DA porta gairebé dotze anys governant i no ha fet res de concret per a millorar la situació". En aquest sentit recorden que en el seu programa elecotral del 2019 ja assenyalaven que "la delicada situació que pateix una part important de la població, amb factors com el creixement desmesurat del preu dels lloguers –conseqüència directa de l’especulació immobiliària–, l’existència d’un parc públic d’habitatges extremadament reduït, la disminució dels ingressos de les famílies i la manca de sensibilitat del govern de DA per donar solucions, han provocat una situació d’emergència que impedeix a moltes persones i famílies poder fer efectiu el dret constitucional a gaudir d’un habitatge digne".

D'aquesta manera recorden algunes de les mesures que van proposar ara fa tres anys, com ampliar el parc d’habitatge de lloguer de gestió pública a través d’un Pla nacional per a la construcció de vivenda social durable i de baix consum energètic o de l’adquisició d’immobles que es destinin a aquesta finalitat, emprar els terrenys adquirits pel Govern l’any 1990 a la Borda de Sales a Santa Coloma per dur-hi a terme una promoció inspirada en l’esquema de la fundació Jovial, assegurant que la inversió necessària es podriaobtenir reorientant part de la inversió del Fons de Reserva de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que obtindria un rendiment positiu de la inversió, atès que el Govern posaria a disposició els terrenys sense contrapartida.

Finalment insisteixen que el govern actual "ha tingut quatre anys per plantejar propostes raonable com aquestes i no ho ha fet. Ara de pressa i corrents vol fer veure que actua".