Compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina; crear horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida; avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar, i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals són les principals propostes que preveu la reforma horària que una iniciativa ciutadana està impulsant a Catalunya, i que es marquen l’any vinent per començar a aplicar. I aquí al Principat, seria possible? Segons a quin sector es demani, hi ha més o menys disponibilitat per posar-ho en pràctica  o per plantejar-ho. En el que sí que coincideixen tots, empresaris, sindicats, partits i el mateix Govern, és que s’ha de treballar i respectar els drets dels treballadors i facilitar la conciliació laboral i familiar.

Diferències a les patronals
Les associacions empresarials tenen diferents opinions al respecte. Mentre que des de la PIME donarien suport a aquesta reforma horària, amb algunes puntualitzacions, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), per contra, s’oposaria a regular uns horaris.
El president de la PIME, Marc Aleix, va explicar que des de la petita i la mitjana empresa “sempre hem estat en contra d’incrementar els horaris comercials”, va dir. Aleix va remarcar que als empresaris “el que els ha d’interessar és que els treballadors vinguin contents a treballar i no estiguin cansats”. Segons el representant de la PIME, “no per obrir 24 hores al dia la gent comprarà més; a les nou de la nit ningú va a comprar-se un vestit, i a aquesta hora els empleats han d’estar a casa seva”, va comentar Aleix. Tot i això, Aleix també reconeix que hi ha moments puntuals durant l’any en què sí que hi pot haver una ampliació d’horaris comercials, però insisteix que han de ser “puntuals”.
Per la seva banda, Xavier Altimir, president de la CEA, aposta més per “la llibertat perquè cadascú faci el que vulgui a l’hora que vulgui”. Altimir remarca que aquesta reforma horària seria molt complicada d’aplicar perquè “suposa canviar els hàbits”. Segons el president de la CEA, “l’economia és oferta i demanda, i no tothom pot plegar a les sis de la tarda”. Altimir està en contra de limitar horaris, però remarca que amb tot “s’han de respectar els drets dels treballadors i que guanyin més si rendeixen més”, va dir. 
Per la seva banda, la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany i Travesseres, Susagna Venable, va manifestar que, malgrat que els comerciants no hagin posat sobre la taula la reforma horària, el que sí que han comprovat és que “a partir de les nou de la nit el negoci no funciona, ni per a grans ni per a petits, i jo diria que a dos quarts de nou ja no hi ha gent que vulgui entrar als comerços”, va remarcar. Tot i això, Venable també reconeix que alguns comerços han endarrerit l’obertura fins a dos quarts d’onze del matí “perquè cada sector té la seva particularitat”.

L’USdA tria flexibilitzar
Des de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) defensen primerament una legislació “potent i protectora de l’àmbit social i del treballador”, va explicar Gabriel Ubach, secretari general de l’USdA. Ubach va reconèixer que aplicar una reforma horària com la catalana al Principat pot comportar problemes “perquè la gent esquia fins a les cinc de la tarda i després els turistes volen anar a comprar”, va dir. Tot i això, aposten perquè hi hagi una flexibilització “i perquè els treballadors amb fills menors puguin triar horaris per poder tenir cura dels fills i puguin plegar a les cinc de la tarda”, va apuntar. El sindicalista va manifestar que els horaris més amplis els poden fer altres treballadors i que s’ha de vetllar pels interessos de tots. 

DA i Govern volen un debat
Des del Govern i el partit que té el seu color, Demòcrates per Andorra (DA), plantegen un debat social per establir mesures per millorar la conciliació familiar. “La revisió, ampliació i actualització del Codi de relacions laborals vigent a Andorra 
–així com altres lleis laborals que des de Demòcrates per Andorra s’estan impulsant– obriran debats que caldrà afrontar des d’una perspectiva transversal: en termes laborals però també socials. DA confia a assolir un consens i la implicació de totes les forces polítiques per desenvolupar un marc estable, just i solidari que consolidi el nivell de qualitat de vida d’un Estat modern i socialment avançat”, expliquen des de DA i l’executiu.
Segons els taronges, les especificitats del Principat, en què l’activitat econòmica està orientada al turisme i als serveis, dificulten una unificació d’horaris. “Sectors com el del comerç, la restauració, l’hoteleria i tots aquells directament adreçats als visitants tenen horaris que sovint compliquen una conciliació de la vida laboral i familiar de forma autònoma”, van dir.  Tot i això, reconeixen que “s’ha de treballar per una major conciliació de la vida laboral i la vida familiar”.  
Segons DA, una reforma horària suposa un canvi cultural: “Els hàbits de bona part de la ciutadania andorrana s’acosten més als mediterranis que als europeus. L’adopció de mesures en aquest sentit passa per un canvi cultural col·lectiu que no depèn únicament del paper que hi puguin jugar les administracions públiques o un marc normatiu”.  

LdA ho veu difícil
Segons el partit Liberals d’Andorra (LdA), aplicar una reforma horària “implica l’acció de tota la societat: empreses, treballadors, institucions públiques, comerços, escoles... Aplicar una reforma horària a l’estil de la que es treballa a Catalunya implicaria un seguit de canvis que s’haurien d’estudiar i cal tenir en compte el teixit productiu del país”. Els Liberals, igual que DA, també destaquen la peculiaritat que suposa ser un país eminentment turístic i de serveis, “per la qual cosa molts establiments, negocis i empreses tenen horaris que afavoreixen poc la conciliació i que difícilment ho podran fer perquè tenen el pic de feina quan teòricament els seus treballadors ja haurien de ser a casa; en aquest sentit es pot posar l’exemple de la restauració, l’oci o els hotels”. 
Tot i això, els liberals consideren que “haurien de ser els diferents sectors productius els que segueixin treballant per conciliar de la millor manera possible la vida laboral i la familiar”. “D’altra banda, creiem que les institucions públiques (Govern, comuns i altres organismes públics) tenen uns horaris per a la gran majoria dels treballadors que permeten aquesta conciliació”, afegeixen.

PS proposa reflexionar-hi
El Partit Socialdemòcrata (PS) proposa que es reflexioni sobre la reforma horària des de totes les parts de les forces econòmiques. Segons la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, s’ha de plantejar la flexibilitat i l’adaptabilitat d’horaris. “S’ha de reflexionar que la productivitat no depèn tant de les hores que passes a la feina com de la qualitat”, va comentar Gili, que va apuntar el teletreball com una bona fórmula a estudiar. “També s’ha de plantejar a l’administració perquè sigui exemple i perquè es vegi més la rendibilitat, i exigir resultats en lloc de hores de feina”, va dir. 

SDP:cal una reforma
Des del partit Socialdemocràcia i Progrés (SDP) es mostren “favorables a totes les mesures que tinguin un impacte positiu en la conciliació de la vida laboral i familiar”. SDP també destaca que “molts estudis han demostrat que la productivitat s’incrementa en els treballadors que poden conciliar bé i organitzar de manera flexible la seva jornada, i al contrari, no s’incrementa quan puja el nombre d’hores treballades o no es respecten els temps de descans”.  
Des d’SDP consideren que a Andorra “encara estem molt enrere pel que fa a relacions laborals (per exemple, encara no hem regulat un dret bàsic com el dret de vaga) i necessitem una reforma i actualització del Codi de relacions laborals. Dins d’una reforma global, s’hauria de pensar d’incloure-hi mesures de millora de la conciliació, en concertació amb tots els agents socials.” Amb tot també reconeixen que per a les empreses i els treballadors dels sectors turístic i comercial aquestes mesures “seran i han de ser sensiblement diferents de les que es poden implantar en els sectors serveis, finances o administració”.