Tornar d’unes colònies amb disfonia o fer un sobreesforç i perdre la potència de la veu no és “normal”. Poden ser signes que es pateix una patologia vocal i, malgrat que no ens faci mal res, poden derivar en nòduls o en edemes que poden, fins i tot, acabar en una operació quirúrgica. Per tot, és important tenir bona cura de la veu, ser conscients de la rehabilitació que porten a terme especialistes com els logopedes i sobretot assegurar-se que al darrere no hi ha res més greu com pot ser un càncer a les cordes vocals. Això es pot comprovar amb una prova que es fa amb un laringoestroboscopi, un aparell de què el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) no disposa i els pacients han de ser derivats fora. De tot això ens en parla Tatiana Botella, que és foniatra, és a dir metge especialitzada en els trastorns de veu, de llenguatge i de l’articulació que fa els diagnòstics de les patologies de veu.
“Tenir una variació en la potència, to o timbre de veu o tenir una afonia, per exemple, és algun dels signes que poden derivar en una patologia vocal”, segons explica Botella. La foniatra posa èmfasi en la prevenció perquè diu que “al principi aquestes patologies són reversibles i es pot recuperar la veu, però arriba un moment que ja no la recuperem i és quan s’acudeix a la consulta, i la lesió ja està molt instaurada”, comenta.
L’estroboscòpia a la laringe que es fa, que consisteix en la introducció d’un tub per veure bé les cordes vocals, “et permet veure l’ondulació de les cordes vocals i es fa servir per veure si hi ha càncer de cordes. Que una corda estigui rígida en una persona fumadora és indici que pot tenir càncer”, va explicar. L’especialista reconeix que és una prova essencial i imprescindible per a la fase preoperatòria. “Si no es té s’ha d’enviar a fer-la, perquè el 25% dels pòlips que són lesions adquirides tenen una lesió congènita a sota, un quist, i la intervenció no és la mateixa, i el postoperatori, tampoc”, comenta la foniatra. Els logopedes del país, confirma la mateixa especialista, estan conscienciats d’aquesta necessitat i deriven pacients que no milloren per fer aquesta estroboscòpia i tenir un estudi més profund. Tot i això, Botella creu que no és només imprescindible tenir aquest aparell, sinó que també cal una formació específica per interpretar les imatges que se n’extrauen. “Amb una formació només quirúrgica se’ns pot escapar el significat de les imatges”, explica.

LESIONS VOCALS
Hi ha dos tipus de lesions, les adquirides i les congènites. El 60% de les patologies vocals són adquirides. “La més coneguda és la dels nòduls, però la més freqüent són els edemes fusiformes, que és una evolució més avançada dels nòduls. És pitjor, perquè la mucosa que cobreix la corda s’ha fet més grossa, amb capes i capes, i el tancament de les cordes no és complet. Això té una repercussió, s’escapa l’aire, i no es manté la durada d’una emissió de veu”, comenta Botella. 
Els col·lectius més afectats són els que treballen amb la veu, com els professors, mestres de música i sobretot els músics, “tant moderns com lírics, però aquests últims tenen tècnica i estan conscienciats que han d’acudir a l’especialista si veuen alguna variació”, explica la foniatra. Quant al gènere, en les dones adultes tenen més incidència les patologies vocals. En canvi, en la disfonia infantil s’atén més nens barons. “Això té una explicació, i és que les lesions adquirides des­apareixen amb la muda de veu dels menors perquè creix la corda vocal, i els nòduls i edemes s’absorbeixen en l’edat adulta. En el cas de les nenes no és així i les patologies persisteixen”, manifesta Botella. 
Segons l’especialista, tant els col·lectius professionals que treballen en la veu com els mateixos metges que la tracten s’han de conscienciar de la importància de la rehabilitació feta pels logopedes, tant preoperatòria com postoperatòria. “La veu és la gran desconeguda perquè no fa mal, no es palpa i no es veu, i ens permet seguir funcionant, però el preu final és una lesió”, comenta. Finalment recomana acudir sempre a un especialista quan detectem una alteració a la veu.