El SAAS ha resolt l’expedient obert al traumatòleg José Ignacio Torrero per l’operació que va dur a terme el 2015, en què presumptament s’hauria equivocat de cama en una intervenció a una dona. L’expedient és desfavorable, això significa que el SAAS sí que ha detectat irregularitats en la pràctica del facultatiu, però des de la direcció no apliquen cap sanció perquè diuen que l’afer ha prescrit. El SAAS a més informa que des de fa uns dies el doctor Torrero ja no té vinculació amb el SAAS, és a dir, ja no treballa a l’Hospital.
La resolució de l’expedient s’ha notificat a Torrero, al ministeri de Salut, la CASS, al Col·legi de Metges i la fiscalia.
La prescripció de la possible mala praxi professional no treu que la resta dels organismes implicats als quals se’ls ha transmès l’informe no prenguin part en l’assumpte del que pot ser un fet delictiu.
A més d’operar la cama incorrecta, el facultatiu estava acusat de falsificar un consentiment informat de la pacient víctima.
Des del SAAS ja es va manifestar que hi ha endegats dos processos de selecció per cobrir les vacants de la plantilla orgànica de traumatòlegs. Un d’una plaça de metge traumatòleg assalariat, i un altre de metge traumatòleg per compte propi. Es tracta de les dues baixes que pretenen cobrir els buits que deixa l’encara cap del servei de traumatologia, Josep Maria Muñoz; i la de Torrero.