Posem-nos al lloc d’un jove que, després de moltes hores d’estudi i de pràctiques, de nervis, d’haver anat a examen potser dues o tres vegades i que finalment aprova l’examen de conduir, ha d’esperar un mes a tenir el carnet i començar a rodar. O el d’una persona que per poder accedir definitivament al lloc de treball, que ha guanyat després de superar les diferents proves i exàmens de l’edicte, només li falta presentar el carnet de conduir que l’habilita per portar un determinat tipus de vehicle, que se li acaba el termini, i tot i haver aprovat no pot presentar el carnet perquè una avaria al sistema informàtic ha fet que durant un mes no es poguessin expedir.

Com aquests segur que n’hi ha hagut molts, ja que un mes pot ser molt llarg quan s’està en espera d’alguna cosa. I l’avaria es va produir el 28 de febrer, no es podien entrar els resultats dels exàmens i, conseqüentment, el sistema no rebia la informació que el candidat havia superat la prova i no es podia generar el permís de conduir, per la qual cosa, tots els carnets d’aquells que van aprovar els exàmens la setmana anterior, i els que ho van fer les següents setmanes, fins dijous passat no tinguessin el carnet.

Bé, les autoescoles van rebre l’avís dijous passat que ja s’havia solucionat el problema i ja podien anar a recollir els carnets d’aquells alumnes que havien aprovat el permís de conduir. Imaginem que totes les casuístiques, com les exposades a l’inici, s’hauran resolt satisfactòriament, i d’alguna manera aquells que estaven pendents de guanyar definitivament una plaça a l’Administració hauran pogut acreditar la consecució del permís de conduir pertinent, però els nervis i l’angoixa passats segur que no els ho traurà ningú.