El servei d'Urgències va atendre un total de 2.819 pacients del 22 de desembre del 2023 al 4 de gener del 2024, segons s'ha informat avui des del SAAS. Pel que fa a la mitjana de visites diàries, en van ser 180 amb pic de 229 visites. D'aquest volum de pacients visitants, a 176 se'ls va aplicar el nou sistema de derivació inversa o bé a les permanències mèdiques o bé al metge referent. Això suposa que només un 6,2% dels pacients que van arribar a Urgències van ser objecte d'aquesta derivació. 

Entrant al detall de les dades facilitades, les visites pediàtriques van ser 543, el motiu principal va ser la febre (277) seguida per les efectuades per símptomes rinolaringològics o auditius (100) i símptomes digestius (100).

Quant a les visites realitzades a adults, se'n van fer 2.100, essent la inflamació i la febre (409) i les lesions i traumatismes (400) els motius més freqüents. Precisament sobre els motius traumàtics, des del SAAS s'especifica que es tracta de visites de pacients adults i pediàtrics però visitats pels equips assistencials d'adults. 

També n'hi va haver 265 visites d'adults per problemes digestius, 138 per dolor, 115 per infecció rinolaringològica, 104 per malestar general, 82 per dispnea, 74 per accidents d'esquí i 66 per dolor toràcic.

Finalment, pel que fa a l'activitat prehospitalària medicalitzada, el Servei d'Urgències Mèdiques (SUM) terrestre va fer un total de 67 sortides, mentre que les sortides amb helicòpter del SUM van ser 11.