La plaça Monjó des de cal Biscariet, amb la casa Cabanes en primer terme; fora de plànol, cal Ribaló, on avui hi ha el Mínim’s.