La Volta arriba a les Arcades per Doctor Nequi; a l’esquerra, la Porta d’Orient, el Basar Aragonés i la perfumeria Narieda.