La placeta Monjó des de cal Biscariet; a l’esquerra, cal Masover i cal Guillem, i al fons, cal Ribaló (avui, el restaurant Mínim’s). A la dreta, fora d'imatge, cal Cadiraire, també coneguda com a casa Sirera.