Andorra la Vella, anys 60: la plaça Rebés quan era vedat de les quatre rodes. A l’esquerra, casa Casadet i casa Babot; a la dreta, l’hotel Cònsul. Encara no hi havia l’Absorba.