Els jardins del Park Hotel, concebut per Bartomeu Rebés i projectat per l'arquitecte català Joan Margarit, pare del poeta; l’última ampliació és del 2000.