Casa de la Vall, 1913: l’aspecte actual es deu a la reforma integral del 1963. Atenció a l’arrebossat de la façana, al matacà afegit i a la filera de finestres de la planta baixa.