La façana, arrebossada; l’escut, amb malla, i l’antic, a l’esquerra; la fesomia actual es deu a la reforma del 1962.