Casa de la Vall, 1954: el portal d'entrada al recinte es va desplaçar lleugerament a la reforma integral del 1963, quan es va replicar l'arrebossat de la façana.