Escaldes, 1947: la comitiva puja cap a l’hotel Muntanya després del bateig, a l’antiga parroquial de Sant Pere Màrtir. Al fons, la silueta imponent de l’hotel Pla.