El primer hotel, que substituïa l’antiga fonda sota la parroquial de Sant Corneli, es va aixecar el 1932; el nou, el 1976.