Ordino, 1930: fent el traguinyol a l’era de casa Rossell. Atenció als cavalls i a la forca.