Ordino, 1931: on hi havia pastures avui hi ha un aparcament, metàfora gràfica de l'evolució del país. Era la Fira del bestiar i l'hotel Coma, al fons, estava en construcció.