La font dels Cóms, a l’antic camí ral, avui Doctor Palau; aixecada el 1866, la pica central és una llosa rebaixada, amb els abeuradors laterals per a les mules dels traginers construïdes amb quatre lloses més lligades amb faixa de ferro. Existeix una grapat de postals amb aquest pintoresc racó com a motiu principal: la de Francesc Portella, corresponent a la sèrie andorrana de La Maravilla, podria ser dels anys 10 i sembla indicar que la font original era més esvelta que l'actual, i que en algun moment abans dels anys 40 va ser 'retallada' fins donar-li l'aspecte actual.